dzialdowskadycha2019

V Urodzinowa Działdowska Dycha. Działdowo 11.08.2019r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

R E G U L A M I N

 

V URODZINOWA DZIAŁDOWSKA DYCHA

 

1. CEL IMPREZY

- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako formy sportu

- Propagowanie zdrowego stylu życia

- Integracja społeczności lokalnej i zachęcanie kolejnych osób do uprawiania sportu

- Obchody 675 rocznicy nadania praw miejskich miastu Działdowo

- Promocja miasta Działdowa

 

2. ORGANIZATORZY

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie

- Urząd Miasta w Działdowie

 

3. TERMIN I MIEJSCE

- 11.08.2019 (niedziela) start biegu i marszu Nordic Walking godz. 1000

- Start i meta na stadionie MOSiR

- W dniu zawodów biuro czynne od godz. 730-1000

- Baza dla zawodników znajdować się będzie na obiekcie MOSiR

- Parking na stadionie, wjazdu od ul. Leśnej

 

4. TRASA

- Bieg składa się z dwóch pętli 5 km i przebiegać będzie ulicami: Sportowa, Okrężna, Zacisze, Sportowa, Robotnicza, Leśna, Rydygiera, Świerkowa, Aleja Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pronaszko, Chlebowskiego, Leśna, Zuchowa, Słowikowa, Diamentowa, Okólna, Sportowa

- Marsz Nordic Walking – 1 pętla biegu

- Trasa oznakowana, zabezpieczona

- Bieg i marsz odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu kołowym

- Start i meta biegu/marszu na stadionie

- Limit biegu wynosi 1 godzina 20 minut

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

- W biegu oraz marszu prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia 11.08.2019 ukończyli 16 lat

- Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie przez zawodnika oświadczenia, że zgłaszający zapoznał się z regulaminem, a jego stan zdrowia pozwala na udział w biegu lub marszu

- Osoby, które nie ukończyły 18 lat obowiązkowo składają pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego

- Zgłoszenia do biegu lub marszu przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu chiptimng.pl, link do rejestracji (http://dzialdowskadycha2019.chiptiming.pl)

- limit uczestników biegu wynosi 250 zł

 

6. OPŁATA STARTOWA

- Bieg na 10 km

1) od dnia 11.06.2019 do 30.07.2019 – 15 zł

płatne gotówką w biurze organizatora w godz. 800-1500 lub na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 66 1020 3541 0000 5202 0269 8793, w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość oraz „Działdowska Dycha”

3) od dnia 31.07.2019 do 09.08.2019 – 30zł

płatne gotówką w biurze organizatora w godz. 800-1500

4) 11.08.2019 – 30zł płatne w biurze zawodów w godz. 730-1000

 

- Marsz Nordic Walking – bez opłaty startowej

- Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zamianie na innego zawodnika

 

7. ŚWIADCZENIA

- Każdy uczestnik biegu oraz marszu otrzyma numer startowy oraz chip (zwrot na mecie)

- Limit uczestników biegu wynosi 250 osób

- Bufet z wodą dla zawodników będzie znajdował się na ulicy Robotniczej i Pronaszki

- Zabezpieczenie medyczne: karetka ratownictwa medycznego

- Do dyspozycji zawodników zabezpieczamy przebieralnie, depozyt, prysznice, umywalki, toalety w pawilonach na stadionie

- Dla wszystkich uczestników na mecie posiłek

 

8. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

Bieg 10km:

- OPEN Kobiety I-III puchar i nagroda rzeczowa

- Kobiety 16-29 I-III statuetka

- Kobiety 30-39 I-III statuetka

- Kobiety 40-49 I-III statuetka

- Kobiety 50lat i starsze I-III statuetka

- OPEN Mężczyźni I-III puchar i nagroda rzeczowa

- Mężczyźni 16-29 I-III statuetka

- Mężczyźni 30-39 I-III statuetka

- Mężczyźni 40-49 I-III statuetka

- Mężczyźni 50-59 I-III statuetka

- Mężczyźni 60-69 I-III statuetka

- Mężczyźni 70 lat i starsi I-III statuetka

Najlepsza Działdowianka I-III statuetka i nagroda rzeczowa

Najlepszy Działdowianin I-III statuetka i nagroda rzeczowa

 

Marsz Nordic Walking:

- OPEN Kobiety I-III statuetka

- OPEN Mężczyźni I-III statuetka

 

UWAGA:

- Nagrody w kategorii OPEN nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych

- Nagroda w kategorii Najlepszy Działdowianin i Działdowianka dublują się z nagrodami w innych kategoriach

(jako Działdowianina traktuje się mieszkańca Działdowa oraz zawodnika reprezentującego działdowskie kluby i stowarzyszenia)

 

9. UWAGI KOŃCOWE

- Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

- (NW). Zawodnik jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu pracy czy nauki, może się ubezpieczyć we własnym zakresie

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione

- Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

- W sprawach spornych i nieujętych regulaminem decydować będzie organizator.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem danych osobowych jest Organizator.

- Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w V URODZINOWEJ DZIAŁDOWSKIEJ DYSZE

- Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie:

a)świadczenia usług drogą elektroniczną przyjęcia zgłoszenia do biegu po przez stronę www.chiptiming.pl

b) przygotowania pakietu startowego, opracowania wyników, wydania nagród itp.

c) publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,

d) dostarczania usług płatniczych,

e) przesyłania informacji organizacyjnych o biegu

f) obsługi zgłoszeń i korespondencji,

g) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.

- Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik –w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji.

- Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotą w celach marketingowych.

 
Wyniki

Kobiety & Mężczyźni Nordic Walking OPEN.pdf
Mężczyźni Bieg kat_wiek.pdf
Mężczyźni Bieg OPEN.pdf
Kobiety Bieg kat_wiek.pdf
Kobiety Bieg OPEN.pdf

Aktualności

1

11-06-2019 :: Ośiadczenia do pobrania.

Oświadczenie  zawodnika  pełnoletniego :https://drive.google.com/file/d/0B1883xwD6MVWSlVRajJJZ0VZX2M/view?usp=sharing

Oświadczenie zawodnika niepełnoletniego - zgoda  rodzica: https://drive.google.com/file/d/1XK-jXtpEQFflpuIK3mulxxywRMhJYf27/view?usp=sharing